L:a camara que recuperó del mar Jeff Heim, un buceador de Tampa.
L:a camara que recuperó del mar Jeff Heim, un buceador de Tampa. Twitter
L:a camara que recuperó del mar Jeff Heim, un buceador de Tampa. Twitter