Christine Baranski, Delroy Lindo, y Nyambi Nyambi en ‘The Good Fight’ (2017)
Christine Baranski, Delroy Lindo, y Nyambi Nyambi en ‘The Good Fight’ (2017) IMDb Cortesía
Christine Baranski, Delroy Lindo, y Nyambi Nyambi en ‘The Good Fight’ (2017) IMDb Cortesía