Cristina Peri Rossi
Cristina Peri Rossi Foto de cortesía
Cristina Peri Rossi Foto de cortesía

“Todo lo que no te pude decir" o la necesidad de relatar el amor de Cristina Peri Rossi

17 de mayo de 2018 11:59 AM